Opa førelesning tysdag 26. november kl. 12-13: " VANN I BY" ved Terje Aarsand, leiar av Bergen Elveforum og Nesttunvassdragets venner