BAS inviterer til bokintroduksjon og påfølgende paneldebatt torsdag 27. april kl. 1900-2200 på Landmark

Boken The City between Freedom and Security utforsker det polariserte feltet mellom ønsket om å sikre byens rom – og ideen om byen som åsted for et åpent sivilt samfunn, direkte demokrati, ytrings- og forsamlingsfrihet. Boken fungerer som en bred diskursiv plattform som formidler motstridende og sammenfallende posisjoner i møte mellom arkitektur/urbanisme, og sikkerhet/demokrati – gjennom stemmene til internasjonale sikkerhetseksperter, demokratiforkjempere og andre. Les mer!

Publikum inviteres til debatt rundt bokens tema som aktualiseres ved rammene for gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet i Oslo etter terrorangrepet i 2011, og om det fremdeles er mulig å tenke seg en mer åpen nork tilnœrming til sikkerhetsspørsmålet, som antydet av Jens Stoltenberg: mer åpenhet, mer frihet, men aldri naivitet...

19:00 Introduksjon
- Bokpresentasjon ved redaktør- og produksjonsgruppen:
- Deane Simpson (medredaktør, forfatter, arkitekt, urbanist, førsteamanuensis KADK)
- Vibeke Jensen (medredaktør, billedkunstner, gjesteprofessor BAS)
- Anders Rubing (medredaktør, arkitekt, lœrer BAS)

19:30 Paneldebatt 
Er en sikker by i konflikt med en åpen by? I hvilken grad vil utformingen av det nye Regjeringskvartalet preges av sikkerhetskrav? 
- Redaktørene
- Håvard Walla (NSM)
- Randi Gressgård (UiB SKOK)
Debattleder: Haakon Rasmussen (3RW)