Bokproduksjon / publication from BAS

Veiledning ved arbeid på publikasjon ved BAS /guideline for publication from BAS

Read this if you are working on a publication from BAS:

 

For å kunne gi ut et ISBN nummer må vi vite dette/ If you are going to get an ISBN number we need to know this:

utgivelsens tittel / forfatter:………………

title and author:…………………………..

 

Planlagt utgivelsesdato for boken/trykksaken:……………………

When is this book planned to be published/finished:……………..

 

Så til oppsettet av boken/ How to do the layout:

Bøker du finner i en bokhandel følger ett bestemt mønster for hvordan

de første sidene er satt opp.

Her gir vi en indikasjon på hvordan de første sidene kan settes opp/

This is how books normally are organized at the first pages.

 

 

Side 1: Blank

Side 2: Blank

Side 3: Tittel og Forfatter

Side 4: Blank

Side 5: Sitat eller dedikasjon

Side 6: Side med rettigheter, navn på publikasjonens utgiver, klasse og eller kurs, årstall og div trykke info - ISBN

Side 7: Innhold

Side 8: Blank

Side 9: Forord

Side 10: Blank

Side 11: Første side av boken din

Page X: Bokens siste side bør inneholde BAS sin fulle tittel, og adresse og adressen til web siden til BAS.

 

In English:

 

Page 1: Blank

Page 2: Blank

Page 3: Title and Author

Page 4: Blank

Page 5: Quote or dedication

Page 6: Page with rights, copyrights, the name of the publisher (BAS), the class or course at BAS, the year of publishing and other information – ISBN
Page 7: Contents 
Page 8: Blank 
Page 9: Preface
Page 10: Blank
Page 11: The First page of your book
Page X: The last page, please fill in the whole name of BAS, and adress and web adress www.bas.org