2 BAS diplomprosjekt utstilt på Kaibosh visningsrom. Åpning 16.april kl.18