Fellesforelesning onsdag 27.januar kl. 1300-1500: ”åpen form i praksis med eksempler på formsvar av boligprosjekt mm” ved Bertram D. Brochmann

Bertram D. Brochmann sivilarkitekt MNALm tidligere samarbeidspartner med Svein Hatløy, lærer på BAS og stifting av CUBUS. I store auditorium. Velkommen!