Kjøsnesfjorden vil i fremtiden være et sted for mennesker og opplevelser!

I 2022 skal den nye tunellen stå ferdig og erstatte eksisterende Riksvei 5 mellom Kjøsnes og Lunde. Over natten blir da denne veien en sommeråpen sykkel og gangvei. Dette er en av Nord-Europas mest unike landskapssituasjoner som har gode sjanser til å tiltrekke seg store mengder av sykkelturister til Jølster i fremtiden! Se vår visjon for Kjøsnesfjorden

Pressemelding den15 Dec 2015 

www.kjosnesfjorden.com

I Kjøsnesfjorden vil sykkel og gangveien bli en realitet, men hva bør man tilføre og hvordan bør veien utformes? Vi vil gjerne benytte anledningen til å presentere vårt forslag om hvordan Kjøsnesfjorden kan tilpasses for syklister og fotgjengere i fremtiden.

Prosjektet består av tre hovedelementer som er nærmere forklart på hjemmesiden, men kan kort beskrives som følger:

Bro i fjorden - For å lage en rundtur rundt Kjøsnesfjorden, slik at sørsiden også kan oppleves har vi utviklet en sykkel og gangbro der veien mangler i dag.

Hytter - Vi tror også at muligheten for å bo midt i den dramatiske situasjonen bør utvikles. Dette ved små hytter knyttet til ulike og unike opplevelser og følelser. Overskuddsmasser fra den nye tunellen kan også brukes for å konstruere nye oppholdsplasser.

Veien - Den eksisterende veien er tett holdt ifølge av en logikk for biler og lastebiler. Dette er noe som bør være tilrettelagt for turister, syklister og fotgjengere som beveger seg i en lavere hastighet, og derfor har tid til å oppleve mer enn en bilist som kjører gjennom området vil gjøre.

Forslaget vil bidra til en sterkere identitet for Kjøsnesfjorden som er i stand til å berike hele området rundt Jølser. Vi ønsker å vise potensialet i dette området har å by på i turistsammenheng og samtidig tilby en opplevelse for lokalbefolkningen.

Om oss

Vi er tre masterstudenter fra Bergen Arkitekthøgskole som har arbeidet med forslag for hvordan Rv.5 Kjøsnesfjorden mellom Kjøsnes Lunde og kan tilpasses for syklister i forbindelse med den nye tunnelen som skal stå ferdig i 2022. 

Vårt mål er å vise aktører og folk generelt i området hvor viktig Kjøsnesfjorden kan bli som en turistattraksjon for Jølster og Norge i fremtiden.

 

 

 

 

Ytterligere informasjon:

For ytterligere informasjon og høyoppløste bilder for fri publisering, vennligst kontakt:

 

Jan Tore Kristoffersen, Masterstudent ved Bergen Arkitekthøgskole

Telefon: 902 69 480, epost: jantore.kristoffersen@gmail.com

 

Per Jansson, Masterstudent ved Bergen Arkitekthøgskole

Telefon: 0046 730 690 683, epost: perlennartjansson@gmail.com

 

Nettsted: www.kjosnesfjorden.com

Instagram: Biking_Kjosnesfjorden 

(Bilder blir lagt ut av prosjektet gjennom hele uke 51) #Kjøsnesfjorden #Bikingkjosnesfjorden