Climatic Chamber - Isoporhus m/ høyvegg

Av Sondre Urtegård, Christine Hallanger og Vågard Erdahl Nyaas. Klimakammer har hatt som utgangspunkt å prosjektere en tomannsbolig på kaien utenfor Bergen arkitekthøgskole. Oppgaven har vært besvart gjennom tegning og deler av boligen er bygd i 1:1.

Alt av bygningsmaterialer har vært innhentet fra ulike steder i Bergen og omegn. Utgifter har kun vært til drivstoff ved transportering.

For å skape et klimatisk rom har vi benyttet oss av fiskekasser i isopor. Kassene brukes kun en gang før de kasseres til annet bruk og vi fikk dermed fri tilgang til så mange vi ønsket. Vi har benyttet fiskekassene til gulv, vegger og tak i boligen. I tillegg bygde vi et reisverk for å få et solid hus og bære taket. Trevirket til reisverket er restmaterial fra et større kommersielt byggeprosjekt i Bergen.

Siden isopor er tilnærmet 100 prosent tett materiale ble det benyttet høy i veggen inn mot skolen for å gi lufting mellom ute og inne. Veggen inn mot skolen er mest skjermet mot ytre påkjenninger fra været og var dermed et naturlig valg for bruk av høy. Veggen er bygd opp av doble paller med presset høy inni.