Åpen forelesning onsdag 25. april kl. 1430-1600: "Åpen form gjennom praksis" ved Bertram D. Brochmann, sivilarkitekt MNAL

ÅPEN FORM gjennom praksis

1-Studiene ved HTH

2-Markenkontoret med Borgen, Brochmann og  Hatløy,

   stifting av Cubus og Bergen Arkitektskole 1965 -1986

3-Hvor er vi arkitekter idag ?

“Formsvar-Åpen form-Lukket form”