Informasjon fra Lånekassen om tilleggslån korona

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Reduced staffing and opening hours at BAS

If you need to contact BAS administration, the easiest way is to send us an email at adm@bas.org. The office is only partially staffed and will not be able to guarantee that the phone will be answered at all times. Feel free to call 55363880, but preferably send an email with your inquiry.