Serviceerklæring for biblioteket

Overordnet målsetning for biblioteket BAS er å yte service til studenter og lærer på BAS, ved å være et spesialbibliotek med hovedvekt av litteratur innen de temaene BAS som arkitekt skole spesifikt underviser på. Bøker ut over dette lånes fra andre bibliotek.

 

Hvem omfattes av serviceerklæringen?

• Bibliotekets primære brukere er BAS sine registrerte studenter og faglige ansatte.
• Sekundært er BAS bibliotek et bibliotek for arkitektkontorer, arkitekter i Bergen (BAF)og arkitektstudenter generelt.
• Vi tilbyr eksterne brukere tilgang til samlinger gjennom bruk på stedet og fjernlån.
• Biblioteket er bygd opp uten database, og er derfor ikke tilgjengelig for nettsøk. Fjernlån betjenes via telefon og e-mail. Arbeidet med en database er i gang, og bøker anskaffet etter 2004 kan søkes på.
Samlingene:
• Biblioteket skal til enhver tid ha samlinger/bøker - og tidsskrifter som understøtter undervisningen og FoU-arbeidet ved BAS.
• I samråd med temakursansvarlige tilbyr biblioteket kursbøker. Skolen har også til enhver tid tilgjengelig anbefalt litteratur for kjøp via administrasjonen på BAS.
• Samlingene skal i størst mulig grad være tilgjengelig i åpne hyller som er godt skiltet og merket.
• Tidsskriftene skal til enhver tid være tilgjengelige i biblioteket.
• Alle brukere kan komme med innkjøpsønsker. Bestillingene ekspederes fortløpende fra biblioteket, men innkjøp vil likevel kunne ta tid p.g.a. leverandørenes rutiner og forsendelse.


Feltbibliotek:
• BAS bibliotek har reisekasser med feltbibliotek som tilpasses hver studietur.

Tjenestetilbud:
• For detaljert informasjon om lånetjenester vises til utlånsreglementet.
• Fjernlånsbestillinger fra andre bibliotek blir ekspedert raskest mulig. Mastergradskandidater sender bestillinger via e-post. Fullstendige referanser sikrer rask ekspedisjonstid.
• Purringer, hentemeldinger og tilbakemeldinger til brukere sendes fortrinnsvis pr. e-post.
• Biblioteket har leseplasser og tilgjengelig PC for søk.
• Referansespørsmål behandles fortløpende.

Åpningstider og bemanning:       
• Åpningstid vil normalt være ukedager fra 12.30-15.00.