Sikkerhet

Sikkerhet er alles ansvar!

I en nødsituasjon, ring:

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

 

Alle har ansvar for å følge retningslinjer, for blant annet verksted, brannvern og sikkerhet og sørge for å holde dører låst. Dette innebærer også at alle har et ansvar for å stoppe farlig arbeid, utbedre enkle avvik (som å fjerne noe som sperrer rømningsveger), og rapportere inn avvik.

 

Sikkerhet på bygget
Studenter har tilgang til bygget heile døgnet og må sørge for egen og andres sikkerhet.  Folk som ikke er tilknytta skolen har ikke mulighet til å bruke bygget med mindre det er avtalt med administrasjonen. Inviterer du som student inn venner eller familie, må du selv være ansvarlig for disse.
Husk at sistemann som går fra salen/skolen må slukke lys og låse etter seg. Ikke glem frittstående lamper og limpistol.

 

Verksted
Verksted kan kun brukes i åpningstid.
Det er kun studenter og ansatte med verkstedsopplæring som kan bruke verkstedet.
Verkstedet er betjent mandag-fredag (ikke onsdag) fra klokken 0900-1100. Har du spørsmål til verkstedet, ta kontakt i dette tidsrommet.

 

Brannvern
Studenter skal til enhver tid være kjent med og ta ansvar for:

Rømningsveier
Slukkeutstyr
Bygningens system for brannmelding, automatisk og manuell    
Brannsenstral
Lagring av brannfarlige stoffer

 

Sikkerhet på felt og beredskap
BAS har et beredskapssystem som blir brukt hvis alvorlige uønskede hendelser skjer. I forkant av feltturer skal blant annet studentene opplyse skolen om reise og overnattingssteder. Vi ber også studentene melde utenlandsturer til UD. Mein informasjon om feltturer finner du under fanen beredskap. 

 

Personvern
BAS følgjer strenge retningslinjer i saksbehandling av persondata. Som student vil du også ha krav til høy konfidensialitet i samhandling med andre studenter, i kurs og forskning og som representant i ulike utvalg.  

 

Avvik
Har du oppdaga kritikkverdige forhold vedrørende sikkerhet? Si fra!
Skolen ønsker få beskjed om avvik så snart som mulig. Dette for at vi umiddelbart kan starte utbedring eller sende til diskusjon og eventuelt vedtak i rett instans. Skolen skal etter hvert legge ut en avviksportal på nettsida, men inntil videre må du sende en e-post til adm@bas.org