Informasjon om Erasmusprogrammet

Erasmus+ er EU sitt program for samarbeid innan høgaree utdanning. Gjennom ulike tiltak vert det gjeve økonomisk støtte til institusjonar slik at både studentar og ansatte får moglegheit til å studere eller jobbe i Europa.

Studenter og ansatte ved BAS kan delta under Erasmus+ programmet. 

Vi har ordninger for studiemobilitet, praksisopphold, lærermobilitet og ansattmobilitet. 

BAS sitt ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER kan du laste ned her.  Det seier noko om kva forpliktelsar BAS har når vi er med i Erasmus+ programmet. 

Dersom du er student og skal reise ut på utveksling eller praksisopphald, så bør du lese Erasmus Studentcharter. 

Les mer om de ulike ordningene på SiU si webside. (Senter for internasjonalisering av utdanning)