Anbefalt litteratur for studiet ved BAS

ELEKTRONISKE BØKER HOS NASJONALBIBLIOTEKET: 

Mange av de anbefalte bøkene på BAS studiet finnes nå elektronisk på bokhylla til Nasjonalbiblioteket, her er listen med linker:

 

BAS alternativet, den Norske private arkitekthøgskulen, Bergen arkitekt skole.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091503018

 

Hus og Miljø, arkitektur og planlegging, Svein Hatløy

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062304051

 

Trehus, håndbok 45, Norsk Byggforskningsinstitutt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010041205016

 

Bygningsmaterialenes økologi, Bjørn Berge

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007121100019

 

Arkitekturens konstruktive grunnlag, Bjørn Normann Sandaker

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082104074

 

Vestnordisk byggeskikk gjennom to tusen år : tradisjon og forandring fra romertid til det 19. århundre

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007070900009

 

Grindbygde hus i Vest-Norge, Helge Schjelderup med flere

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120300109

 

Grindbygde hus i Vest-Norge : eksempelsamling, redaktører Helge Schjelderup og Ola Storsletten.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008120904029

 

Røykstova : bustad gjennom tusen år, Ole Didrik Lærum

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112700002

 

Kulturhistorisk vegbok, redaktør Nils Georg Brekke

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016020907726

 

Havråboka, soga om ein gammal gard på Osterøy , Brita Skre

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014112007641

 

Bergens byområde og dets geografiske utvikling, 1900-1940, Tore Sund.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022604018

 

The Sunshine revolution, Harald Røstvik

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007091804006

 

på norsk,Solenergi, Harald Røstvik

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061106098

 

Usynlige byer, Italo Calvino 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014022124001

 

Ut av det hellige kaos: Martin Heideggers kunstfilosofi belyst gjennom et eksempel på gudenes nærvær, Bjørn Holgernes

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010060408011

 

Deltakar og tilskodar og andre essays, Hans Skjervheim  

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010062120010

 

Tid og intuisjon : to studier i Henri Bergsons filosofi, Hans Kolstad

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009040304077

 

Kunstverkets opprinnelse, Martin Heidegger

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031604057

 

Wittgenstein, Gunnar Fredriksson

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013013006068

 

Artikkelen «Ting, tid og identitet» i boka Estetikk og historisitet, red. Siri Meyer

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082004055