Beredskapsplan

Dersom ein krisesituasjon skulle oppstå, har BAS ein beredskapsplan. For utanlandsopphald gjeld eigen instruks for lærarar og studentar.

Beredskapsplanen kan lastast ned i sin heilheit. 

Instruks for utanlandsopphald skal lesast av både studentar og lærarar før avreise. 

Opplysningsskjema for utanlandsreiser skal fyllast ut av kursansvarleg lærar før avreise. 

Informasjon til studenten om intern/ekstern hjelpeapparat og varslingsrutiner 

 

GENERELT OM BEREDSKAP OG TRYGGLEIK FOR UTANLANDSOPPHALD:

Hugs god reiseforsikring og evt. innboforsikring. Det Europeiske Helsetrygdkortet ditt må og du ha med.  

Utanriksdepartementet vil gjerne at alle nordmenn som oppheld seg I utlandet registrerer seg: https://www.reiseregistrering.no/

Sjømannskirken har ein nødapp som kan lastast ned av alle. Her ligg all informasjon til lokalt nødsamband, ambassader, UD (link til reiseregistrering UD), forsikringsselskap med meir. Dette ligg tilgjengelig utan nettverk. Har du nettverk kan du også søke opp kvar du er i kart, finne vegen til nærmaste ambassade med meir.

Veldig nyttig, uansett kvar du måtte vere hen i verden, og i kva ærend. Søk på Sjømannskirken i APP Store, raud og kvit logo, heiter NØDNUMMER.

Anbefalast på det sterkaste!


For lengre studieopphald i utlandet kan det vere nyttig å melde seg inn i ANSA (Associataion for Norwegian Students Abroad), sjekk ut nettsida www.ansa.no  Dei har og gode forsikringspakkar for studentar i utlandet.

Orienter deg og i BAS sin beredskapsplan, særleg den biten som går på utanlandsopphald. http://www.bas.org/Studentinformasjon/Beredskapsplan