VISUELL STRUKTUR/VS 5: FLEIRTALSSTRUKTURAR – 2 MOT KVARANDRE

3.årsstudentar hausten 2016 på BAS.

Oppgåve:

Skape, verta kjent med og visa fleirtalsstruktur med karakterlike element. Gjere dei einskilde elementa leseleg.

Erfaring med å framstille og klargjere ein samansett situasjon. Tillate fleire element enn ein først har kontroll over. Legge til element med utgangspunkt i kontrastar. Finne og forma ulikskapar for å identifisera og gjere elementa leseleg. Arbeide mot fleirtalsform – open form.

Oppøving av synet og å læra å sjå, og å gjera synleg.

 

Lærar: Mona Elisabeth Steinsland

Assisterande lærar: Winnie Westerlund

 


Struktur 1 Espen Egeland og Daniel Rydland

 


Struktur 1+2 Åsmund Knapstad og Nikolina Søgnen

 

For å sjå fleire prosess bilder, opne folder på dropbox