Opptak 1. år

Har du lyst til å bli arkitekt? Søk vårt 5 årige program.

Opptak til 4. året

Søkere med en Bachelor i arkitektur fra en annen skole kan søke om opptak til 4. året ved BAS for å fullføre master. Søknadsfrist er 15. April.

Utveksling til BAS

Studenter fra samarbeidende institusjoner i utlandet kan søke om utveksling inn til BAS. Dette er gjennom nettverkene Erasmus og Nordplus, samt bilaterale avtaler.

Gjestestudier

Studenter fra institusjoner som ikke har utvekslingsavtale med BAS, kan søke opptak som gjestestudenter.