NY OPPTAK TIL 4.ÅRET

Applicants that hold minimum a Bachelor degree of Architecture from another school, may apply for admission to start from the 4. year at BAS, with the intention to complete the master degree in architecture here. Deadline for applying is 15. April.

Regulært opptak 1. år

Om opptaket til masterstudiet i arkitektur ved Bergen Arkitekthøgskole, BAS . Søknadsfrist er 15. april.

Opptak til 4. året

Søkere med en Bachelor i arkitektur fra en annen skole kan søke om opptak til 4. året ved BAS for å fullføre master. Søknadsfrist er 15. April.

Utveksling til BAS

Studenter fra samarbeidende institusjoner i utlandet kan søke om utveksling inn til BAS. Dette er gjennom nettverkene Erasmus og Nordplus, samt bilaterale avtaler.

Gjestestudier

Studenter fra institusjoner som ikke har utvekslingsavtale med BAS, kan søke opptak som gjestestudenter.