Styret

Styret er BAS sitt øvste organ

Styret sin sammensetning per 01.10.18

Styreleiar: Bjart Nygaard

Nestleiar:  Henning Warloe 

Lærarrepresentantar:  Charlotte Erckrath og Anders Rubing 

Studentrepresentantar:Truls Slevigen og Helga Steen-Johnsen 

Administrasjonsrepresentant: Siv Aardal 

2018: 

Referat stiftelsen BAS 30. januar 2018 

Referat BAS eiendom 30. januar 2018 

Referat stiftelsen BAS 16. april 2018

Referat BAS eiendom 16. april 2018 

 

2017: 
Referat stiftelsen BAS 23. februar 2017 

Referat BAS eiendom 23. februar 2017 

Referat stiftelsen BAS 16.mai 2017

Referat BAS eiendom 16. mai 2017

Referat stiftelsen BAS 13. september 2017

Referat BAS eiendom 13. september 2017

Referat stiftelsen BAS 1. desember 2017

Referat BAS eiendom 1. desember 2017

 

2016:


Referat stiftelsen BAS 18. februar 2016

Referat BAS eiendom 18. februar 2016

Referat stiftelsen BAS 9. mars 2016

Referat  BAS eiendom 9. mars 2016

Referat stiftelsen BAS 24. mai 2016

Referat BAS eiendom 24. mai 2016

Referat stiftelsen BAS 27.oktober 2016

Referat BAS eiendom 27. oktober 2016 

Referat stiftelsen BAS 13. desember 2016

Referat BAS eiendom 13. desember 2016

 

2015

Referat stiftelsen BAS 13.januar 2015

Referat BAS eiendom 13.januar 2015

Referat stiftelsen BAS 12.mars 2015

Referat BAS eiendom 12. mars 2015

Referat stiftelsen BAS 15. juni 2015

Referat BAS eiendom 15. juni 2015

Referat stiftelsen BAS 1.oktober 2015 

Referat BAS eiendom 1. oktober 2015 

Referat stiftelsen BAS 9. desember 2015 

Referat BAS eiendom 9. desember 2015 

2014: 

Referat stiftelsen BAS 12. februar 2014

Referat BAS Eiendom 12. februar 2014

Referat stiftelsen BAS 15.mai 2014

Referat BAS eiendom 15.mai 2014 

Referat stiftelsen BAS 20.august 2014

Referat BAS Eiendom 20. august 2015 

 

Haust 2012 og heile året 2013: 

Referat stiftelsen BAS 25.juni 2012

Referat BAS Eiendom 25.juni 2012

Referat stiftelsen BAS 17.september 2012

Referat BAS Eiendom 17.september 2012 

Referat stiftelsen BAS 12.desember 2012 

Referat BAS Eiendom 12.desember 2012 

Referat stiftelsen BAS 6.februar 2013

Referat BAS Eiendom 6.februar 2013

Referat stiftelsen BAS 6. mars 2013 

Referat BAS Eiendom 6.mars 2013

Referat stiftelsen BAS 2.mai 2013

Referat BAS Eiendom 2.mai 2013

Referat stiftelsen BAS 18.juni 2013

Referat BAS Eiendom 18.juni 2013

Referat stiftelsen BAS 28.august 2013

Referat BAS Eiendom 28. august 2013

Referat stiftelsen BAS 3. desember 2013

Referat BAS Eiendom 3. desember 2013