Råd, komiteer, utvalg

Oversikt over de ulike organ i Stiftelsen Bergen Arkitekthøgskole

BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE 
RÅD, KOMITEER, UTVALG OG STYRE   - Siste revisjon september 2017

Last ned heile dokumentet her. 


• Høgskolestyret
• Rådet
• Rektor
• Prorektor
• Studiekvalitetsutvalget (SKU)
• Læringsmiljøutvalget (LMU)
• Klagenemnda
• Administrasjonen
• Valgkomité
• Innstillingskomité
• Lønnsutvalg
• Eksterne råd
• Lærerråd
• Opptakskomiteen
• Utvekslingskomiteen
• Allmøte
• Klasserådet/SOBAS