Om BAS

”Målet er å gje den nye arkitekten kunnskap om samfunn, individ og miljø, og å oppøva kvar einskild deira personlege evner til skapande klårgjering og visuelle uttrykk; - for å kunna rå med situasjonen som ein til kvar tid er oppe i som arkitekt.” Professor og grunnlegger Svein Hatløy

 

Bergen Arkitekthøgskole ble etablert i 1986 i Bergen som et pedagogisk alternativ til de to statlige utdanningene i Norge. Skolen ble godkjent av Utdanningsdepartementet i 1990 og uteksaminerte sitt første kull sivilarkitekter våren 1991.
BAS er en privat stiftelse og en av tre godkjente arkitektstudier i Norge. BAS utdanner mastere i arkitektur, et femårig gjennomgående studium. For vestlandsregionen og Bergen spesielt er det avgjørende at det utdannes arkitekter som har grunnleggende kunnskap om den lokale byggeskikken og klimaet.

Nå er skolen lokalisert i Sandviken i Bergen sentrum. Skolen har transformert en tidligere industrieiendom med en kornsilo og dypvannskai til studioer og verksteder for arkitektskolen. Bygningene fungerer som base for skolen. I løpet av studiet er studentene på en rekke lengre feltopphold på Vestlandet, i Norge og øvrige deler av verden. For et inntrykk av livet på BAS, les artikkel fra Bergensavisen fra 2011 i forbindelse med 25 årsjubileet til skolen. 


Fakta:
150 studenter
Et fast lærerteam som omfatter professorer, førsteamanuenser og timelærere.
Et nettverk av lærere og sensorer som omfatter praktiserende arkitekter og pedagoger fra hele verden.
BAS har per høsten 2015 utdannet 483 arkitekter

Faglig bygger BAS-alternativet på idéen om subjektet i sentrum og Open Form/inkluderende arkitektur, en formteori etablert av Oskar Hansen (Polen) og videreført i Norge av tidligere rektor, Professor Svein Hatløy. Den faglige tilnærmingen til arkitektur forutsetter ukonvensjonelle undervisningsformer og gjør BAS til et pedagogisk alternativ.
Samtidig har studiet på BAS et helhetlig program for bærekraftig utvikling som legger vekt på landskap og klima som grunnlag for arkitekturen.


OM BAS-ALTERNATIVET:

“Both the curriculum and the student work that I have seen at Bergen School of Architecture points towards an anthropological and ecological architecture, which is the most important direction that I think architecture should take advance in the current phase of western culture. A culture threatened by false techno-economic rationalism, consumerist materialism, shallow internationalism, and detachment of architecture and life at large from their mytho-poetic essence.”


Juhani Paliasma, Finland
Professor i arkitektur
Rektor Fakultetet for arkitektur, Helsinki Polytekniske Univ. (1993)