Vurderer du å studere ett semester i USA som del av din utdanning på BAS i skoleåret 2013-14?

Stipend til Graduate Studier (Master og PhD) i USA. Norge-Amerika Foreningen tilbyr stipend til norske statsborgere til graduate-studier (master og PhD) i USA. Opp til 35 stipend deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Programmet består av stipend fra flere forskjellige organisasjoner og stipendfond, men er administrert av NORAM som et helhetlig program for å gjøre søknadsprossessen enklere for søkerne. Søkere blir automatisk vurdert for alle de stipendene de kvalifiserer for. Les mer.

Søknadsfristen er vanligvis 5. januar for påfølgende skoleår, men siden dette faller på en fredag i 2013 er fristen utsatt til mandag. Søknadsfrist for skoleåret 2013-14:  7. januar 2013. 

All informasjon finner du på websiden til Norge-Amerika foreningen.
 

Vilkår
Krav til søkere:

 • Søkere må være norske statsborgere.
 • Søkere som tar en 5-årig grad (feks: Master i rettsvitenskap, eller Sivilingeniørutdanning/master) må ha fullført minst tre år av sin utdanning innen søknadsfristen.
 • Fortrinnsrett kan gis til søkere som ikke har tatt hele sin høyere utdannelse i USA.

 

Krav til utdanning/prosjekt:

 • Stipendene er for studier/forskning på graduate level i USA - dvs. master eller PhD-nivå.
 • Stipend kan gis til søkere som ønsker å ta en hel master- eller PhD grad i USA, eller søkere som ønsker å ta del av en master- eller PhD grad i USA.
 • Stipendene er for opphold ved et akkreditert lærested i USA. Fjernstudier eller opphold ved læresteder utenfor USA vil ikke bli vurdert.
 • Søkere trenger ikke å ha mottatt opptaksbrev/invitasjon fra vertsinstitusjon i USA i det de søker, men dokumentasjon på opptak/invitasjon vil måtte forelegges dersom man blir innstilt til stipend.

Stipendperiode, oppholdets lengde og antall tildelinger:

 • Stipendtildelingene følger det akademiske året (1. september - 30. juni), og blir tildelt for ett år av gangen.
 • Korteste lengde for oppholdet er tre måneder.
 • Man kan maksimalt motta to stipend gjennom Norge-Amerika Foreningens stipendprogram for master- og PhD studier i USA.


Annet:

 • Søkere blir automatisk vurdert for alle de stipendene de eventuelt kan få fra Norge-Amerika Foreningen. Stipendets størrelse fastsettes ut fra behov.
 • Søkere som har fått stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation eller Forskningsrådet for den samme søknadsperioden vil ikke bli vurdert.