Vurderer du å reise på utveksling? Kom på presentasjon torsdag 8.desember kl. 12 i store auditorium

Vi har spurt nokre av utvekslingsstudentane våre om å presenterer sine skular og snakke litt om korleis det er å vere arkitektstudent der. I denne omgang så presenterer vi Lucerne University of Applied Sciences and Arts i Sveits, University of Ljubljana i Slovenia, og University of Antwerp i Belgia. Kom og høyr meir om desse skulane og få eit betre grunnlag for å velge kvar du skal reise på utveksling. Frå kl. 12-13

Program 

1200-1220 University of Antwerp, Belgia v/ Adriana Smets og Christine Hallanger

1220-1240 University of Ljubljana, Slovenia v/ Janja Susjnar 

1240-1300 Lucerne University of Applied Sciences and Arts v/Karolina Zgardzinski og Michael Bürgi