Vil du søkje opptak til BAS? Søknadsfrist 15. april. Open dag 13. mars

Søknadsfrist for opptak til 1.året er 15. april, og vi har lansert ein online søknadsportal. Vi arrangerer open dag i mars. Les meir!

BAS tar kvart år opp 30 nye studentar til 1. år. Opptaket til BAS er to-delt; søknad og intervju. Merk at opptak til BAS er lokalt, det vil seie at du må søkje direkte til skulen (ikkje via Samordna opptak). For meir informasjon sjå her  

Vi held Open dag for interesserte søkjarar onsdag 13.mars. 

Du vil kunne delta på førelesningar, snakke med rettleiarar og studentar og ikkje minst oppleve BAS. Du er velkomen på BAS heile dagen fram til klokka 1600, men vi har og nokre faste punkt på programmet som vil bli publisert i slutten av februar.