Vil du søkje opptak til BAS? Oppdatert søknadsskjema er lagt ut.

BAS tilbyr eit 5 årig profesjonsstudium som gjev deg graden master i arkitektur. Viktig å merke seg at opptak til BAS ikkje går gjennom samordna opptak men har sin eigen søknadsprosess, med frist 15. april. Sjå oppdatert søknadsskjema og informasjon her.