Vil du søke opptak som student til BAS?

Søknadsfrist for opptak er 15. april. Det vil i løpet av februar bli lagt ut en online søknadsportal på hjemmesiden vår. Les mer under!

OPPTAK TIL 1.ÅRET
Ytterligere informasjon om opptak til 1. året kan du finne på linken under. Der finner du og spørsmålene i søknadsskjemaet som du senere skal legge inn på søknadsportalen: http://www.bas.org/Opptak/Regulart-opptak-1-ar 

Vi arrangerer åpen dag for interesserte søkere onsdag 18.mars. Et program vil bli publisert i løpet av februar. 

OPPTAK TIL 4. ÅRET 
Dersom du har en bachelor i arkitektur fra en annen skole enn BAS har du mulighet til å søke opptak til 4.året. Søknadsfrist er også her 15. april, og det vil bli lagt ut en online søkandsportal i løpet av februar. 
Her finner du mer informasjon. http://www.bas.org/Opptak/Opptak-til-4-aret 

Info for utvekslingsstudenter fra en av partnerskolene til BAS: http://www.bas.org/Opptak/Utveksling-til-BAS 

Info for gjestestudenter: http://www.bas.org/Opptak/Gjestestudier