Valg av studentrepresentant til NALs styre.

Fra 01.01.13 vil BAS få mulighet til å stille med en studentrepresentant i NALs styre. Oppgavene vil bli å representere studentene i NALs styre, delta på styremøter, lokalledermøter og RS-møter. Dette er et viktig verv hvor studentenes stemme kommer frem til vårt fagfelts interesseorganisasjon, og en engasjert kandidat søkes. Valget vil avholdes på Allmøte 9. november i store auditorium. Mer informasjon om vervet vil bli presentert på møtet, men ta gjerne kontakt med Aina Telhaug (2.avd) dersom du ønsker å stille til valg og har spørsmål om vervet. Annonsering av allmøtet er underveis.