Utstilling på Solund Brygge lørdag 10.september kl. 14-17

BAS har siden oppstarten i 1986 hvert år sendt 1.klasse på en måneds felttur for å erfare det vestnorske kystlandskapet på strandflaten, oppleve kystkulturen og for å få en innføring i den vestnorske byggeskikken med grindbygg og stavkonstruksjoner. De siste 7 årene har BAS hatt Solund som feltområde. Studentene skal finne seg sin boplass i naturen og leve tilnærmet likt slik de førstemenneskene gjorde det da de ankom dette landskapet for mange tusen år siden. Klassen har vært inndelt i fire grupper og gjennomført en oppgave pr. uke på ulike øyer i Solund. De har registrert kvalitetene på sin boplass på bakgrunn av lokale naturgitte orutsetninger som vind og regn, sol og le. De har målt opp ulike grindbygg slik at disse dokumenteres for ettertiden. De har fortsatt vølingen av naustet i Daløysund, som i år har fått ny skut. De har registrert sin egen kropps utstrekning og begrensing i forhold til de fire grunnleggende gjøremålene, sove, lage mat, spise og vaske seg.