Utstilling på BAS fredag 9. september kl. 12-16 - Visuell struktur trykk og strekk, materialkontrast

Arbeid ved 2. året på BAS. Utstilt i hallen, messanin og uteområdet. Lærar: Mona Steinsland