Utstilling i Hardbakke i Solund

Første klasse på BAS, kull 27, har avsluttet sitt første kurs på BAS med en utstilling i Hardbakke i Solund 27. september 2012. Utstillingen viste registreringer på Oddekalv, Tangeneset, Lågøy og Stokkevågen, der studentene har bodd hovedsakelig i telt . Oppgavene som er vist omhandler stedsspesifikke registeringer av landskap og klima, skala erfaringer, konstruktive erfaringer i campområdet osv. Oppgavene løses i modellarbeider og tegninger som snitt, plan, og mer personlige uttrykk i ulike tegnemedier. Registreringene er øvelser i å se og betrakte ulike stedlige fenomener som ressurser og premissgivere i en arkitektonisk prosess. (alle bilder