Trekurs på Kvamsøy, Sogn.

I 2. klasse på BAS får studentene en introduksjon til materialet og dets konstruktive muligheter. Grunnleggende er forståelsen for materialressursene slik de forvaltes i landskapet. 2.årsstudentene har nå lagt bak seg 2 uker på Kvamsøy i Sogn. Les mer!

Trekurset på Kvamsøy  er lagt til stedet der  materialet tas ut. Grunnleggende er å gi en forståelse for forvaltingen og konsekvensene av uttaket. Materialkursene er læringen i landskapet og spenner fra forvaltningen og uttak til bearbeiding og bygget prosjekt.

På Kvamsøy har  studentene fått innføring i skogskjøtsel og trepleie. De har vært med på stell av skogen ved å tynne ut og plukke ut emner som skal dyrkes fram. Studentene har fått opplæring i verktøybruk,

undervisning i treslagslære, kunnskap om treets egenskaper og testing av de ulike treslags konstruktive
egenskaper.
 
Trekurset er utviklet i samarbeid mellom Tretema ved Norodd Baug og Jørgen Hundset og lærere fra BAS. 

Studentene er nå på veg til Bohuslän i Sverige, for steinkurs. 

Foto: Hector Pina-Barrios