To saker om BAS og arkitektur i Bergensmagasinet fra 16. august

"Arkitektskole i en silo" side 37

 "Arkitektur handler først og fremst om mennesker" side 42
"- Som en verktøykasse: Inne i den enorme, men anonyme bygningen ....ligger Bergen Arkitekthøgskole. - Skolen fungerer som en verktøykasse for hodene våre. Lærerne ønsker ikke å utdanne 30 like arkitekter, men forholder seg til 30 forskjellige mennesker som vil utvikle seg til 30 forskjellige arkitekter, sier andreårs-student, Bastian Haukefær."

Se link for å lese begge sakene 
http://bergensmagasinet.no/magasinet/magasinet-16-08-17/