Timber High Rise - minisymposium om BOB sitt høyhus, 6.juni.

Yrkesskolene v/ Arna videregående har et prosjekt i oppstarten som går på internasjonalisering og kompetansespredning innen bruk av tre. Det tas sikte på å danne et større prosjekt med flere deltakende land. Universiteter og høgskoler i Europa viser interesse for å delta i prosjektet. Bransjeaktører og andre interesserte ønskes også inn i prosjektet. For å etablere et godt samarbeid har yrkesskolene invitert til et mini- symposium om BOB sitt høyhus. Høyhus- prosjektet får stor interesse nasjonalt og internasjonalt og er aktuelt for flere forskningsprosjekter under og etter oppføring. Les mer for påmelding og info.

Tid og sted: Torsdag 6. juni, Vestlia møterom Arna Vgs.


kl. 08.00-15.00.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Se link for program.

Påmelding innen fredag 31. mai per mail til; Stale.Brattebo@hfk.no