Til minne om professor og arkitekt Svein Hatløy (født 12 mai 1940, død 11 juli 2015)

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at grunnlegger av Bergen Arkitekthøyskole (BAS) arkitekt Svein Hatløy har gått bort.

Våre tanker går til hans nærmeste familie.

Svein var en banebrytende arkitekt, mektig teoretiker og enestående inspirator.
 "Med dette har vi som samfunn og arkitekturmiljø som fag mistet en viktig mann som har satt sitt preg på flere generasjoner arkitekter"  kunstkritikker i VG Lars Elton 

" Takk Svein for alt du har betydd for oss, alt du har gitt av deg selv, alt du har lært oss, alt du har fått oss til å se og prøve å forstå, alt du har inspirert oss til å gjøre og prøve å få til. Vi vil alltid være  takknemlig for at vi fikk være dine studenter, dine kollegaer og venner. Vi vil savne deg" Arkitekt og tidligere BAS student og kollega Espen Rahlff.

Hatløy ble uteksaminert som sivilarkitekt ved NTNU i 1965.
En viktig inspirator var her arkitekt Arne Korsmo og hans filosofi om å se arkitekturen gjennom romlige og poetiske dimensjoner. Når han senere studerte ved kunstakademiet i Warszawa og ved det polske  
vitenskapsakademiet traff han sin andre store læremester, den polske arkitekt og kunstner Oscar Hansen. Her fikk han inngående lærdom i Hansens teorier om Åpen Form gjennom fire og et halvt år med studier og samarbeid.
Åpen Form handler om å skape en inkluderende arkitektur med demokratiske uttrykk i den forstand at arkitekturen tjener det skiftende liv og tillater forandring. Alltid med utgangspunkt i- og i samspill med landskapet og klimaet. Dette som en kritikk til mye av modernismens ensidige funksjonelle og formalistiske uttrykk. 
Svein Hatløy tok denne inspirasjonen med hjem til Norge og mot alle odds etablerte han sammen med utvalgte arkitekter, kunstnere og teoretikere Bergen Arkitekt Skole i 1986 som han kalte "skolen under åpen himmel". Norges første private arkitektskole som et alternativ til de andre arkitektskolene i Oslo og Trondheim. 

For Hatløy var det ikke hovedpoenget at grunnutdannelsen skulle utdanne den tekniske profesjonelle arkitekt, men at den nye arkitektutdannelsen skulle forme ansvarlige og samfunnsbevisste individer. Dette gjorde han med stort fokus på Vestlandet,  og dets kultur og klima. Han lærte oss studenter å arbeide vitenskapelig og samtidig kunstnerisk med å forstå og lese landskapet og dets endringer. Derfor sendte han oss ut i felt med direkte opplevelser og øvelser i 1:1 ved kysten, i innlandet og til "ukjente" kulturer for å delta i medvirkningsprosesser. Arkitekten skulle være synlig, aktiv og tilgjengelig i møte med samfunnet og dets omgivelser. Han lærte oss om lokal byggetradisjon på Vestlandet for å vise oss de åpne fleksible strukturene grindabygget og lemstoven, utviklet gjennom generasjoner. Åpen Form i praksis bygget for menneskers liv i en stadig forandring.

Hatløy sin evne til å se, lese og formidle arkitektur og samfunn var unikt. Gjennom en holdning der ingen fortolkning var fastlagt på forhånd, utfordret han oss til å finne formsvar i forholdet til landskapets vilkår og kvalitet. Poenget som arkitekt var å vise det man så gjennom nyskapende romlige løsninger.

Også gjennom sitt eget virke som arkitekt ser man dette sterke personlige uttrykket. Gjennom hovedverk som Kystkultursenteret i Florø og Loddefjord skole, formet han en demokratisk arkitektur som var grunnleggende anti-autoritær. Hans byggverk er uttrykk for en regional arkitektur som innfrir et rikt sett av betydninger om en levende, fleksibel og dynamisk vestlandskultur. En arkitektur som beskriver det store landskapet, dets vær og uvær, det som vokser i landskapet og det man kan bygge av. Samtidig gir arkitekturen rom for det sosiale skiftende liv. Hatløy var med å etablere arkitektkontoret Cubus og senere Gult Felt.

Med Svein Hatløy sitt kritiske blikk, utrettelige arbeidsinnsats og enorme engasjement har han lært flere generasjoner arkitekter at arkitekturen faktisk kan endre samfunn og være avgjørende for menneskers frihet og livskvalitet. Var ikke samfunnet som han kalte "bakgrunner" endringsdyktige,måtte man tilføre betydning slik at bakgrunnen kunne endres. Og slik at også andre kunne vise seg gjennom sine framtidige innlegg. Slik viser man sitt personlige ståsted og slik endres, sakte men sikkert, bakgrunnen til nåtid og framtid. Og slik Svein så det, var det bare på denne måten samfunnet kunne endres,  - gjennom personlig engasjement og visning. 

Etter å ha ledet BAS som rektor gjennom 21 år fra 1986 til 2007, fortsatte Hatløy sin undervisning i Visuell Struktur ved skolen, samtidig som han fungerte som gjeste-professor på flere universiteter i Kina. I Kina var ønsket og behovet for undervisning i Åpen Form stort. 
Svein har skrevet flere bøker om sin alternative undervisningspedagogikk og sitt virke som arkitekt.  
Et arbeid som pågikk helt til det siste. 

Svein Hatløy ble æresmedlem av Norske arkitekters landsforbund i 2001 for "hans store innsats for 
sivilarkitektutdannelsen i Norge, som drivkraften ved opprettelsen og som mangeårig leder av 
Bergen arkitekthøyskole" Han har mottatt Norsk Forms hederspris og Houens Fonds Diplom.

Kjære Svein. Du vil bli dypt savnet. Dine tanker og engasjement vil leve gjennom dine kollegaer, venner og nåværende og kommende studenter ved BAS. 

Sixten Rahlff - 3RW arkitekter, tidligere student og nå pro-rektor ved Bergen Arkitekthøyskole.