Sykkelseminar 29. september og 22. oktober 2015

Bergensprogrammet, Sykkelbyen Bergen og Bergen Arkitekthøgskole har inngått et samarbeid for å gi inspirasjon og idéer til hvordan vi kan ta neste steg i å tilrettelegge byen vår for de syklende. Dette har resultert i masterkurset Move på Bergen Arkitekthøgskole og et todagers seminar om planlegging, utvikling og design av infrastruktur for syklister. Les mer om program og påmelding.


Vi ønsker velkommen til arkitekter, ingeniører, samfunns- og transportplanleggere, da spesielt til de som ikke jobber med sykkelplanlegging til daglig.
Ved ledige plasser er kurset åpent for studenter og andre interesserte.

Seminar 1: 29. september 12.00 – 15.30  NB! Dette arrangementet er flyttet til Landmark. 
Planleggingen av sykkelinfrastruktur + Bikes vs. Cars på BIFF 17.00.

Seminar 2: 22. oktober 09.00 – 15.00
Utvikling og Design av sykkelinfrastruktur

Forpliktende påmelding på:
http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2015/Sykkelseminar-MOVE/ 

Last ned fullstending program her.