Svein Hatløy er gått bort.

Det er med stor sorg BAS har motteke bodskapen om at skulen sin grunnleggjar Svein Hatløy er gått bort. Alle noverande og tidlegare studentar og lærarar er velkomne i gravferda. Den finn stad i Haus kyrkje på Osterøy tysdag 21. juli kl.11.00.