Regulært opptak til master i arkitektur - Søknadsfrist 15.april.

BAS tilbyr eit 5 årig profesjonsstudium som gjev deg graden master i arkitektur. Viktig å merke seg at opptak til BAS ikkje går gjennom samordna opptak men har sin eigen søknadsprosess, med frist 15. april. Les meir.

Du må laste ned søknadsskjema og sende det per regulær post eller leverer det på BAS seinast 15. april. 

BAS
pb.39,
5841 BERGEN. 

Vi kallar aktuelle kandidatar inn til personleg samtale. 

Les meir om regulært opptak og last ned søknadsskjema  til 1.året her.