Regulært opptak til master i arkitektur - Søknadsfrist 15.april.

BAS tilbyr eit 5 årig profesjonsstudium som gjev deg graden master i arkitektur. Viktig å merke seg at opptak til BAS ikkje går gjennom samordna opptak men har sin eigen søknadsprosess, med frist 15. april. Les meir.

Første steg er å laste ned søknadsskjema og send det til BAS innan 15.april. I tillegg må du sende CV og kopi av eksamensvitnemål.

Dette sendast til
BAS, pb.39,
5841 BERGEN. 

Vi kallar aktuelle kandidatar inn til personleg samtale. 

Les meir om regulært opptak til 1.året her.