Rådsmøte / Council Meeting BAS 17. December at 1200

Vi kallar med dette inn til møte i Rådet på BAS, onsdag 17. desember kl. 12 i Store Auditorium. Les meir om mandat og dagsorden for møtet. Underliggande sakspapir vert lagt fram i administrasjonen.

Scroll down for english version

Rådsmøte på BAS

Det skal holdes rådsmøte på BAS høsten 2014

Tid:         onsdag 17. desember 2014 

kl 12 – 13 (lunsjmøte)

Sted:      Store auditoriet, BAS

Forslag til dagsorden vedlagt.

Saker som ønskes behandlet må meldes adm@bas.org innen 07.12.2014

For nye studentar. Meir informasjon om rådsmøte og styret finn du her:

http://www.bas.org/Om-BAS/Organisasjon/Rad-komiteer-utvalg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Council Meeting at BAS

 

Date: Wednesday Desember 17th 2014

12-13 (lunch meeting)

Where: Large audtitorium

Agenda (draft) enclosed.(in Norwegian only)

 

Other items for the agenda has to be sent the administration at BAS adm@bas.org by Desember 7th.

New students. For information about the board and the council, please see:

http://www.bas.org/en/About-BAS/Organisation/Council-committees-and-board