Påminning: Trestykker 2013- siste søknadsfrist 10. januar

Bli med å bygge i Bergen! Nordnesparken. 30 arkitektstudenter - 3 arkitektskoler -3 ukers workshop TreStykker er en uavhengig workshop i regi av arkitektstudenter ved Bergen Arkitekthøyskole, for de tre arkitektskolene i Norge: Master i Arkitektur ved NTNU, Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO), og Bergen Arkitekthøyskole (BAS). Workshopen har tidligere vært arrangert med stor suksess i Trondheim (2004, 2005, 2011), Oslo (2012), og holdes i år for første gang i Bergen.

Last ned hele invitasjonen her, eller les videre.  

TreStykker 2013 omhandler en naturtomt ytterst i Nordnesparken i Bergen. I samarbeid med Grønn Etat og
prosjektet Barnas byrom er fokuset denne gangen barn og kreativ utfoldelse og bevegelse.
Trestykker ønsker gjennom arkitektoniske grep å forbedre dagens urbane rom for lek ved å bryte ut av konvensjonell utforming og utfordre aldersgrensen for lek!

Et av hovedmålene for workshopen er å knytte sterke bånd til næringslivet og la studentene stifte bekjentskap med nye og innovative materialer og produksjonsmetoder. Vi studenter tar selv ansvar for å lede prosjektet fra konsept til detaljering og oppføring. TreStykker ønsker - gjennom å skape levende og god arkitektur i det offentlige rom - å markere arkitekturstudentene som en aktiv og evnet ressurs. Workshopen håper å gi grobunn for økt samarbeid mellom studenter og yrkeslivet.

TIDSPLAN
Fredag 22. mars til onsdag 27. mars (begynnelse av påskeuken)
Prosjektering og planlegging.

Mandag 22. juli til mandag 5 august
Byggeperiode.

Veiledere:
Espen Folgerø, OPA FORM Arkitekter og Hector Pina Barrios, Multiconsult.

Gjester på tegnesalen:
Todd Saunders, Saunders Architecture,
Sixten Rahlff, 3RW Arkitekter
Cecilie Anderson, Prorektor BAS, tidligere ansatt hos Helen&Hard Arkitekter

Alle deltakere binder seg til begge periodene.

TreStykker ordner med overnatting til de som trenger det .
For å søke må du:
– Sende inn et motivasjonsbrev som forklarer hvorfor du har lyst til å være med på TreStykker2013.
– Fortell hvilket år du går i og om du har relevant erfaring fra byggeplass eller lignende.
– Binde deg til de 3 ukene som workshopen varer.

Vi oppfordrer søkere til å observere barn i lek og gjøre seg opp noen meninger om tema.

Det er satt av 10 deltagerplasser til hver skole og ved stor interesse vil det bli loddtrekkning om plassene.
I 2012 var det nærmere 60 søkere, så halvparten fikk mulighet til å være med.
Utvelgelse av deltagere vil skje første halvdel av januar. Har du fått plass får du vite det innen 1. februar!
Vi oppfordrer studenter fra alle årskull til å søke!

SØKNADSFRIST: 31. DESEMBER

Søknad sendes til: trestykker_bergen2013@trestykker.com

Har du spørsmål angående prosjektet eller søknadsprosessen ta gjerne kontakt med oss på
trestykker_bergen2013@trestykker.com eller via:
Kari : 93 21 92 58, kari@trestykker.com
Vilde : 98 41 84 94, vilde@trestykker.com
Sebastian : 48 10 08 59, sebastian@trestykker.com
Henrik : 48 22 00 30, henrik@trestykker.com
Benjamin : 92 40 51 52, benjamin@trestykker.com
Kom og bli med; tegn og bygg!

 
TreStykker 2013
Kari, Vilde, Sebastian, Henrik, Benjamin!