Pågående kusmautbrudd knyttet til studentmiljøer

Det er for tiden et pågående utbrudd av virussykdommen kusma i studentmiljøet i Trondheim, med mistenkte tilfeller også på Vestlandet og i Bergen. Les viktig informasjon fra smittevernoverlegene ved Bergen kommune.

Pågående kusmautbrudd knyttet til studentmiljøer

Det er for tiden et pågående utbrudd av virussykdommen kusma i studentmiljøet i Trondheim, med mistenkte tilfeller også i Bergen.

Kusmasmitte gir som regel febersykdom med hevelse i spyttkjertler, og hos noen menn et mer omfattende sykdomsbilde med betennelse i testikler og bitestikler som kan føre til nedsatt fertilitet.

Viruset smitter ved nærdråpesmitte eller ved kontakt med spytt fra en smittet person, og man er vanligvis smittsom én uke før og én uke etter hevelse i spyttkjertlene.

Det er viktig at alle studenter tar forhåndsregler mot smitte. Dette kan de gjøre ved å ha generelt god håndhygiene, unngå nærkontakt hode mot hode, ikke dele drikkeflasker eller på andre måter komme i kontakt med spytt og dråpesmitte.

Vaksine mot kusma inngår i MMR-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, men effekten av vaksinen avtar etter noe tid. Mye tyder på at fullvaksinering allikevel gir et mildere sykdomsforløp og lavere smittsomhet.

Vi anbefaler at alle som har hatt nærkontakt med en kusmasmittet person får en påfyllingsdosedose MMR vaksine. Det samme gjelder de som bare har én vaksinedose og utenlandsstudenter som ikke er fullvaksinerte.

Studenter som har vært i kontakt med en kusmasmittet person og alle studenter som ikke er fullvaksinerte kan ta kontakt med Smittevernkontoret på tlf. 55565880 og avtale time til vaksinering.

Studenter som har vært utsatt for smitte og blir syke bør oppsøke sin fastlege for nærmere undersøkelser og prøvetaking. Dersom man ikke har fastlege i Bergen, kan de henvende seg til 7 Fjell legekontor eller Legene på Høyden. http://www.sib.no/no/helse/lege 

 

Bergen, 04. november 2015

Smittevernoverlegen

Bergen kommune