På studietur? Skaff deg Europeisk helsetrygdkort før avreise.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere. Les mer!

Europeisk Helsetrygdkort kan du bestille fra denne nettsiden

 

Det europeiske helsetrygdkortet blir sendt til din adresse i Folkeregisteret. Du kan også bestille kort for andre enn deg selv. Dette kortet blir sendt til vedkommende sin folkeregistrerte adresse.

Vi anbefaler at du har kortet med deg ved reiser i EØS-området og Sveits. Dersom du er bosatt i Norden, trenger du ikke fremvise kortet for å motta nødvendig medisinsk behandling i andre nordiske land.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med HELFO servicesenter på telefon 815 70 030 eller på e-post servicesenteret@helfo.no. Fra utlandet må du bruke telefonnummer (00 47) 33 51 22 80.
Les mer om Europeisk helsetrygdkort på www.helfo.no.

Husk også gyldig reiseforsikring!