PRESSEMELDING: Cecilie Andersson blir ny rektor på BAS!

NY REKTOR PÅ BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE Styret ved Bergen Arkitekthøgskole har enstemmig vedtatt å tilsette Cecilie Andersson som ny rektor. Cecilie Andersson er 39 år og bor i Bergen, der hun for tiden er prorektor på BAS. Hun er uteksaminert fra BAS i 1999 og har en doktorgrad fra NTNU om migrasjon og urban transformasjon i Kina. Hun har arbeidet for Helen og Hard arkitektkontor i Stavanger og HLM arkitektur i Bergen. Styret ser det som svært positivt at Cecilie Andersson i tillegg til å være sivilarkitekt med prosjekteringserfaring også har høyere akademisk kompetanse og dermed kan bidra til å styrke BAS på dette området. Hun uttaler: ”Jeg ønsker å bidra til å videreføre skolens særegenhet og styrke institusjonens samfunnsrolle. Som rektor kan jeg støtte meg på en velfungerende administrasjon, erfarne lærere og engasjerte studenter. Sammen utgjør BAS en liten skole med store ambisjoner». Stillingen er en åremålsstilling for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Tiltredelse er 1. August 2013