PÅMINNING: ALLunsj i dag

SOBAS starter opp ein ny happening for studentar og tilsette ved skulen: ALLUNSJ. Desse felleslunsjmøta vil avholdast ein gong annankvar månad, i vanleg lunsjtid / 12. Vi håper allunsj vil gi ein ny arena for dialog og diskusjon mellom studentane og dei tilsette ved skulen, der alle kan komme med sine spørsmål, kommentarar og tankar om korleis BAS fungerer. I tillegg vil lærarar, administrasjonen og leiinga her kunne gi oppdateringar rundt den daglige drifta av BAS, direkte til studentane. Les meir. English text below.

 

Første allunsj vil bli avholdt onsdag 5.desember kl 12-13, i det store auditoriet. 1.klasse vil selge deilig lunsj, som du kan ta med deg inn og knaske på under møtet.

Rektor/prorektor orienterer om stoda på BAS, administrasjonen forteller kva som skjer og viktige endringar framover - og ikkje minst er dette dagen for deg til å med spørsmål, saker du vil ta opp til diskusjon, og tankar om korleis du synes BAS kan bli bedre.
Lunsjmøtet er frivillig, men alle er veldig velkomne!
Snakkes,
SOBAS

 

ALLunch

SOBAS are starting up with a new happening for students and teachers at the school: ALLUNCH, lunch meetings which will be held every second month in regular lunch time / 12 am.
We hope that Allunch will become a new arena for dialogue and discussion between students and employees at the school, where everyone can come with their questions, comments and thoughts on how BAS is functioning. Also, teachers, the administration and the management will be able to update the students about the daily running of BAS.

The first Allunch will be held on Wednesday, December 5th, at 12-13 in the large auditorium. The first year students will be selling lunch, which you can bring with you into the meeting.
Rector/prorector informs about today´s situation at BAS, the administration talks about what´s on and important changes in school - and of course, this is a perfect day for you to come with questions, topics you want to be discussed and thoughts on how you think BAS can be better.
The lunch meeting is voluntary, but everyone´s very welcome!
See you there,
SOBAS