Open lunsj førelesning BAS 21.05.2015 "Minihus i Hurdal" ved BAS lærar Arild Eriksen

Fem masterstudenter fra BAS prefabrikerer elementer på Flaen sagbruk som skal settes sammen til et vertikalt gjestehus for Hurdal Økolandsby. Arild Eriksen forteller om prosessen så langt. kl. 1200 i store auditorium