Open forelesning om "Moderne Arkitektur", 21.mai kl. 1215-1400

Tryggve Fett, seniorrådgjevar ved Bymuseet i Bergen, held ei introduksjonsførelesning om "Moderne Arkitektur- frå ca. 1850 og fram til i dag" tysdag 21.mai kl. 1215-1400. Førelesninga er meint for dei som skal ta faget arkitekturhistorie ved BAS no i vår, men er open for alle interesserte. Førelesninga er på norsk.