Open forelesning om "Klassisk Arkitektur", 23.april kl. 12-14

Tryggve Fett, seniorrådgjevar ved Bymuseet i Bergen, held ei introduksjonsførelesning om "Klassisk Arkitektur", tysdag 23.april kl. 1200-1400. Førelesninga er meint for dei som skal ta faget arkitekturhistorie ved BAS no i vår, men er open for alle interesserte. Førelesninga vert halden på norsk. Vidare skal han ha ei førelesning tysdag 7.mai, same tidspunkt, med temaet "frå Middelalder til Renessanse". Velkomen!