Open forelesning i arkitekturhistorie "Frå Middelalder til Renessanse", 7.mai kl. 12-14

Tryggve Fett, seniorrådgjevar ved Bymuseet i Bergen, held ei introduksjonsførelesning i arkitekturhistorie "frå Middelalder til Renessanse", tysdag 7.mai kl. 1200-1400. Førelesninga er meint for dei som skal ta faget arkitekturhistorie ved BAS no i vår, men er open for alle interesserte. Førelesninga vert halden på norsk. I store auditorium.