Open forelesning Arkitekturhistorie "Unggotisk / høg-og seingotisk arkitektur", 11. desember kl. 1415-1600

Tryggve Fett held den fjerde av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema. Første tema er "Unggotisk arkitektur" og vil omhandle bl.a. Gotikkens fødsel: St. Denis-kyrkja 1140-43, Kyrkjebyggeriet i samfunnet, by og land. Andre byggeoppgåver enn kyrkjer. Unggotikk i Noreg: Nidarosdomen og Vestlandet. Det andre temaet er "Høg- og seingotisk arkitektur" som mellom anna ser på perpendicular style i England, Klostra, Høggotikk i Noreg: Impulsar frå Tyskland frå 1250, Kyrkjebyggeriets slutt i Noreg,Svartedauden og anna nedgang, Spania vert fridd frå maurerne 1492, Boktrykkerkunsten, Tilbake til klassisismen.