Open forelesning Arkitekturhistorie "Renessansen og barokken i Sør-og Nord Europa", 22. januar kl. 1415-1600

Tryggve Fett held den femte av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema. Første tema er "Renessansen og barokken i Sør-Europa" og vil omhandle bl.a. forholdet mellom arkitektur og skulptur, Firenze og Roma, Michelangelo som arkitekt. . Det andre temaet tek for seg same retning i Nord Europa, med det nye verdsbiletet, slott, rådhus, symmetrien som prinsipp, St.Petersburg, eneveldets arkitektur.