Open forelesning Arkitekturhistorie "Islamsk og Romansk Arkitektur", 13. November kl. 1415-1600

Tryggve Fett held den tredje av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema. Første tema er "Islamsk Arkitektur" : Her ser ein bl.a på karakteristika ved islamsk kunst og arkitektur, Islamsk ekspansjon, maurisk arkitektur i Spania, Det øst-romerske keiserdømme, korstoga, Det osmanske riket. Andre tema: "Romansk Arkitektur" om Basilikaen omgjort til kristen kyrkje, Folkevandringstid, Kristendommens arkitektur, Romanske stiltrekk. Velkomen!