Open forelesning Arkitekturhistorie "Arkitekturens byggeklosser", 25. september kl. 1415-1600

Tryggve Fett held den første av 10 førelesningar dette skuleåret i arkitekturhistorie. Denne førelesninga tek for seg to hovudtema. Første tema er "Arkitekturens byggeklosser" :kva er arkitektur? Funksjon, form, teknikk. Beskyttelse: forholdet mellom klær og hus. Skjelettarkitektur og massivarkitektur. Materialbruk. Arkitektur og topografi. Arkitektur og klima. Andre tema: Elvekulturane: Tidsinndeling: steinalder / bronsealder / jernalder. Jernets betydning for materialbearbeiding. Kina: Den gule flod. India: Ganges. Mesopotamia: Eufrat og Tigris. Egypt: Nilen. Den minoiske "mellomkulturen" evt. Sør-Amerika: Maja og Inka.